Świadectwo charakterystyki energetycznej, to dokument sporządzony przez specjalistę, określający wielkość zapotrzebowania na energię. Określa ile energii niezbędnej jest na ogrzewanie, podgrzewanie ciepłej wody, wentylację i klimatyzację budynku.


Co zyskuję wykonując świadectwo energetyczne?


    Wykonanie świadectwa energetycznego pozwoli na określenie jak duże jest zapotrzebowanie na energię potrzebną do eksploatacji budynku, uzyskanie dokładnych wielkości zużywanej energii. Takie dane z pewnością pozwolą na poczynienie kroków do zmniejszenia zużycie energii, wprowadzenia odpowiednich termomodernizacji.

     Świadectwo da pełny obraz zarówno walorów jak i wad budynku/lokalu oferowanego do sprzedaży lub wynajmu, a jednocześnie nabywcy lub najemcy pozwoli sprawdzić przed zawieraną umową ewentualne nieujawnione wady kupowanego czy wynajmowanego budynku/lokalu.

     Ilość czynników wpływających na energochłonność budynków jest bardzo duża, stąd wykonywanie oceny charakterystyki energetycznej budynku z pewnością przedstawi pełniejszy ich obraz. Pomoże w poszukiwaniu rozwiązań tym, którzy chcą oszczędzić niemałe nakłady związane z ogrzewaniem, chłodzeniem budynku, a także tym którym  nie jest obojętna sprawa ochrony środowiska naturalnego i ekologii. Na wykonaniu oceny energetycznej budynku, lokalu skorzystają wszyscy. 

           

      Więcej informacji dotyczących strat ciepła czynności związanych z poprawą energochłonności budynku, a także kosztów jakie się z tym wiążą znajdą Państwo w zakładce „termomodernizacja”.

index.html
index.html
mailto:biuro@eoterm.pl?subject=Eoterm%20-%20zapytanie